Informatiebijeenkomst op donderdag 10 december voor bewoners en ondernemers

Winkelcentrum Dukenburg is toe aan vernieuwing en dat gebeurt al op de korte termijn voorjaar 2021 met een renovatie.

Informatiebijeenkomst bewoners en ondernemers over transformatie van Dukenburg

 

Waarom deze informatieavond?
Winkelcentrum Dukenburg is toe aan vernieuwing en dat gebeurt al op de korte termijn voorjaar 2021 met een renovatie. Maar om het winkelcentrum echt toekomstbestendig te maken, is er meer nodig. Een transformatie van het hele gebied: van zowel de winkels en de woningen als de openbare ruimte en de bereikbaarheid.

De eigenaren van het winkelcentrum gaan daarom in samenwerking met de gemeente aan de slag met een toekomstplan voor het winkelcentrum en het omliggende gebied: een zogeheten masterplan. De gemeente heeft voor het gebied verschillende ambities. Over bijvoorbeeld het soort woningen dat er moet komen en voor wie. Over de bereikbaarheid en de toegankelijkheid van het gebied. Om het masterplan te maken en te onderzoeken of het financieel ook echt kan, hebben de eigenaren van het winkelcentrum twee marktpartijen ingehuurd: Gebiedsontwikkelaar BPD en Giesbers Ontwikkelen en Bouwen uit Wijchen. Als ontwikkelcombinatie BPD-Giesbers maken zij het plan in afstemming met de eigenaren, winkeliers, bewoners en andere bij het gebied betrokken partijen.

Wat is het programma van de informatiebijeenkomst?
Tijdens de informatiebijeenkomst op donderdag 10 december vertelt de gemeente u alles over de ambities. De ontwikkelcombinatie BPD-Giesbers vertelt u over het proces en de te doorlopen route om te komen tot een masterplan.

Het programma van de bijeenkomst zier er als volgt uit:
19.45 uur Welkom door gespreksleider Hans Etman
20.00 uur Toelichting door wethouder Noël Vergunst over de toekomst van het gebied
20.10 uur Toelichting door Ilja van Soest van de gemeente over de ambities
20.30 uur Toelichting door Henri Schimmel namens BPD-Giesbers over de route naar een masterplan
20.40 uur Vragen- en ideeënronde
21.00 uur Afsluiting

Wil je de informatieavond bijwonen?
Om deel te nemen aan het webinar kunt u op donderdag 10 december vanaf 19.45 uur de volgende link intypen of kopiëren in uw browser
https://us02web.zoom.us/j/86869534392?pwd=clJIeDFreDZTN1RQbERhUjd4RDR4UT09
Wachtwoord: Dukenburg

Mocht u niet in staat zijn deze bijeenkomst bij te wonen dan kunt u een opname van de bijeenkomst en het ambitiedocument bekijken op http://www.nijmegen.nl/dukenburg

Informatiebijeenkomst op donderdag 10 december voor  bewoners en ondernemers