Informatiebijeenkomst op donderdag 10 december voor bewoners en ondernemers

Winkelcentrum Dukenburg is toe aan vernieuwing en dat gebeurt al op de korte termijn voorjaar 2021 met een renovatie.

Informatiebijeenkomst bewoners en ondernemers over transformatie van Dukenburg

Waarom deze informatieavond?

Winkelcentrum Dukenburg is toe aan vernieuwing en dat gebeurt al op de korte termijn. In het voorjaar 2021 start de renovatie. Maar om het winkelcentrum echt toekomstbestendig te maken, is er meer nodig. Een transformatie van het hele gebied: van zowel de winkels en de woningen als de openbare ruimte en de bereikbaarheid.

De eigenaren van het winkelcentrum gaan daarom in samenwerking met de gemeente aan de slag met een toekomstplan voor het winkelcentrum en het omliggende gebied: een zogeheten masterplan. De gemeente heeft voor het gebied verschillende ambities. Over bijvoorbeeld het soort woningen dat er moet komen en voor wie. Over de bereikbaarheid en de toegankelijkheid van het gebied. Om het masterplan te maken en te onderzoeken of het financieel ook echt kan, hebben de eigenaren van het winkelcentrum twee marktpartijen ingehuurd: Gebiedsontwikkelaar BPD en Giesbers Ontwikkelen en Bouwen uit Wijchen. Als ontwikkelcombinatie BPD-Giesbers maken zij het plan in afstemming met de eigenaren, winkeliers, bewoners en andere bij het gebied betrokken partijen.

Giesbers ontwikkelen en bouwen
https://www.giesberswijchen.nl/ontwikkelcombinatie-bpd-giesbers-maakt-masterplan-winkelcentrum-dukenburg/

Wat is het programma van de informatiebijeenkomst?
Tijdens de informatiebijeenkomst op donderdag 10 december vertelde de gemeente alles over de ambities zoals omschreven in het ambitiedocument.

De ontwikkelcombinatie BPD-Giesbers, Paul van Doorn, vertelde over het proces en de te doorlopen route om te komen tot een masterplan.

Heeft u interesse in het ambitiedocument of de opname van de informatiebijeenkomst van 10 december, dan kunt u deze vinden op de onderstaande link van gemeente Nijmegen

Gemeente Nijmegen
http://www.nijmegen.nl/dukenburg

Informatiebijeenkomst op donderdag 10 december voor  bewoners en ondernemers